wyrównać


wyrównać
Wyrównać z kimś rachunki zob. rachunek 3.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • wyrównać — dk I, wyrównaćam, wyrównaćasz, wyrównaćają, wyrównaćaj, wyrównaćał, wyrównaćany wyrównywać ndk VIIIa, wyrównaćnuję, wyrównaćnujesz, wyrównaćnuj, wyrównaćywał, wyrównaćywany 1. «usunąć nierówności, uczynić równym, gładkim, prostym; wygładzić,… …   Słownik języka polskiego

  • wyrównać (się) — {{/stl 13}}{{stl 7}}ZOB. wyrównywać (się) {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wyrównywać się – wyrównać się — {{/stl 13}}{{stl 7}} stawać się równym, miarowym; zrównywać się z czymś; być wyrównywanym; ujednolicać się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wyrównały się płace pracowników sfery budżetowej i pozabudżetowej. Wyrównał się poziom wody w obu zbiornikach. {{/stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wyrównywać — → wyrównać …   Słownik języka polskiego

  • wyrównywać — Wyrównać z kimś rachunki zob. rachunek 3 …   Słownik frazeologiczny

  • wyrównywać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ib, wyrównywaćnuję, wyrównywaćnuje, wyrównywaćany {{/stl 8}}– wyrównać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIIa, wyrównywaćam, wyrównywaća, wyrównywaćają, wyrównywaćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wyrównanie — n I 1. rzecz. od wyrównać. 2. lm D. wyrównanieań «suma uzupełniająca niedobory, niedostateczne uposażenie itp.; rekompensata» Dostać wyrównanie. Wyrównanie za nadliczbowe godziny pracy. 3. lm D. wyrównanieań lotn. «powrót statku powietrznego do… …   Słownik języka polskiego

  • jeden — I. 1. Za jednym zachodem «przy okazji załatwienia jakiejś innej sprawy, jednocześnie z czymś»: – Chciałbym napisać grubą książkę, więc musiałbym po Węgrzech podróżować ze trzy miesiące. (...) Przelot Air India do Pragi byłby najprostszy. Jeżeli… …   Słownik frazeologiczny

  • rachunek — 1. Rachunek sumienia «analiza własnego postępowania, krytyczna ocena przyjętej postawy, podjętych decyzji»: Głęboki rachunek sumienia powinni zrobić wszyscy członkowie PZPR, bo wszyscy mieli jakąś tam możność przeciwstawiania się złu. PiŻ 29/1981 …   Słownik frazeologiczny

  • strychulec — Podciągnąć, wyrównać kogoś, coś pod jeden, pod ten sam strychulec «ocenić, potraktować jednakowo różne rzeczy»: Dają się zresztą u Reymonta zauważyć tendencje do podciągania pod jeden strychulec cywilizacyjnego zmęczenia zarówno inteligenta… …   Słownik frazeologiczny